Informatii publice

Anunturi

Asezare si cadrul naturalMunicipiul Sebeş este situat în partea central-sudică a judeţului Alba, în bazinul inferior al văii Sebeşului la 15 km de Alba Iulia, reşedinţa de judet. Totodată este cunoscut ca fiind un nod rutier, întrucât se află poziţionat la intersecţia drumurilor naţionale DN 7 şi DN1, respectiv Sibiu – Cluj–Napoca şi Sibiu – Arad · Această amplasare a favorizat dezvoltarea continuă a localităţii, devenind în anul 2000 unul dintre cele patru municipii ale judeţului Alba (Alba-Iulia, Sebeş, Aiud şi Blaj).

Municipiul Sebeş are în componenţă următoarele localităţi– Sebeş, Lancrăm, Petreşti şi Răhău, suprafaţa sa totală fiind de 11 545 ha, POPULATIA : 32.000 locuitori.

CADRUL NATURAL:

Municipiul Sebeş este aşezat în bazinul inferior al văii cu acelaşi nume la întâlnirea culoarului Mureşului cu cel al Secaşului la o altitudine de 240 m. Este încadrat de Podişul Secaşelor şi dealurile piemontane ale Sebeşului, între care se desfăşoară o luncă largă terasata. Teritoriul este drenat de văile Sebeşului şi Secaşelor care se unesc în aval. Condiţiile climatice sunt mai blânde, toate acestea oferind oportunităţi în dezvoltarea turismului.

Teritoriul Sebeşului a fost locuit încă din cele mai vechi timpuri, aici aflându-se o aşezare dacică încorporată în Imperiul Roman, dar dezvoltarea cea mai importantă a cunoscut-o în evul mediu. Oraşul a fost întemeiat de colonişti saşi veniţi din zona Rinului şi a Moselei. Denumirea de saşi provine din confuzia facută de cancelaria regelui Ungariei, pentru care toate populaţiile germanice erau saxones – saşi. Germanii din Sebeş au fost de fapt franconi de pe Rin – Rheinfranken.

Sebeşul este amintit documentar pentru prima dată în anul 1245 cu numele de Mallenbak, iar din anul 1301 cu numele de Sebus, până în anul 1876 fiind sediul scaunului săsesc. Sebeşul Săsesc a fost unul din cele mai importante oraşe ale Transilvaniei medievale, devenind unul din cele şapte burguri ale ţării.

S-a constituit ca un important centru meşteşugăresc, primele bresle fiind amintite în 1376, iar în anul 1387 locuitorii primesc dreptul de a-şi înconjura oraşul cu ziduri după invaziile tătare, fiind de altfel primul oraş din Transilvania care a beneficiat de acest drept. Cu toate acestea, Sebeşul este cucerit şi devastat de turci in anul 1438.

În anii 1556 şi 1600, Dieta Transilvaniei se întruneşte la Sebeş, în casa Zapolya, actualmente transformată în muzeu municipal.

Peste municipiul Sebeş au trecut de-a lungul anilor şi alte evenimente istorice, care au marcat evoluţia urbei şi a locuitorilor săi. Municipiul Sebeş a fost un centru cultural important, dar şi industrial bazat pe prelucrarea lemnului, a pielăriei şi textilă.

Oraşe Înfrăţite

BUDINGEN / GERMANIA

Primele menţiuni despre aşezarea germană, cu o populaţie de peste 20.000 de locuitori, datează din secolele 7-8 după Hristos. Impresionant la Budingen este o costrucţie din secolul XV – un imens zid de apărare cu 22 de turnuri in jurul cetăţii, ziduri ce au rămas aproape intacte si astăzi. Înca din epoca medievală, Budingen a fost un centru al multiculturalismului în care s-au regăsit diverse confesiuni religioase. În 1712 a fost emis un edict al toleranţei ce a permis diverselor culte să se stabilească in Budingen, pentru ca in secolul 18 să existe un cartier numit simbolic “Poarta Ierusalimului”, unde trăiau hughenoţi, waldezieni şi diferite alte secte, mărturie a prieteniei.

KOMARNO / SLOVACIA

Localitate ce numară 37.000 de locuitori, fiind capitala unui district si de asemenea centrul comunitaţii maghiare din Slovacia. A fost cea mai importantă fortăreaţă din istoria Ungariei si Austro-Ungariei, când Slovacia era doar o provincie, nefiind niciodată cucerită. Majoritatea siturilor istorice si culturale, incluzând si centrul vechiului oraş au rămas si astăzi la fel de bine conservate. Elementul noutăţii dar si al diversităţii din Komarno este Piaţa Europei, construită in 2001, şi care işi propune să reprezinte edificii din toate zonele Europei.

KOMAROM / UNGARIA

Komarom este un centru cultural, turistic şi comercial, care adună aproape 20.000 de locuitori. Celţi, români ce au luptat împotriva barbarilor, cezari, regi, comercianţi, simpli călatori, marinari sau soldaţi s-au stabilit de-a lungul timpului aici. În Komarom se regăseşte parcul Arboretu, parc silvic întins pe aproximativ 30 de ha, care cuprinde şi un sat de vacanţă cu căsuţe tradiţionale specifice, reflectând traditia poporului maghiar. Parcul constituie şcoală de pregatire a viitorilor pădurari in domeniul silviculturii.

Pe parcursul anului 2009, administratia locala a purtat o serie de dicutii in vederea infratirii si cu orasul Villa Joyosa din Spania, reprezentantii celor doua orase facandu-si vizite reciproce. Tot in acest an, municipiul Sebes a primit si o delegatie chineza din orasul Zangye, semnand cu ocazia vizitei si un acord de prietenie.

Cadrul economic

Primaria SebesFrumuseţea şi potenţialul oraşului transilvănean au atras de-a lungul timpului atenţia multor investitori, atât autohtoni cât şi străini. Astfel, municipiul Sebeş este un puternic centru economic în continuă dezvoltare, în care investiţiile străine reprezintă o pondere foarte importantă.

Prezentului îi corespunde un oraş în plină dezvoltare, un mediu de afaceri profitabil, amintind în acest sens că la Sebeş, există 1159 de agenţi economici activi. Sintetizând la nivelul principalelor sectoare şi ramuri economice, ramura cea mai bine reprezentată este comerţul, urmată de ramura serviciilor. Însă, deşi după numărul de agenţi economici, ponderea cea mai mare o are comerţul, după cifra de afaceri cel mai mare aport îl au firmele din domeniul industrial.

Astfel, toata gama de producţie industrială, pornind de la industria pielăriei şi a ciorapilor, ramuri cu tradiţie pe plan local, şi continuând cu industria mobilei, exploatărilor forestiere, etc., sunt reprezentate în municipiul Sebeş. Sunt de asemenea numeroase firme care au ca obiect de activitate transportul intern şi internaţional de mărfuri cu capital străin sau autohton.

Volumul investiţiilor străine se cifrează la aproximativ 500 milioane de dolari, acestea fiind favorizate de situarea oraşului chiar pe un drum european, existenţa unei platforme industriale cu toate utilităţile, personal calificat şi influenţă săsească în ceea ce priveşte administraţia locală.

Dintre cei mai importanţi investitori străini în domeniul prelucrării lemnului, amintim: Holzindustrie Schweighofer, Kronospan, Savini Due, Ciatti HT, Grande Arredo etc.

Municipiul Sebeş s-a făcut cunoscut, atât în ţară cât şi în străinătate, şi datorită investiţiilor autohtone. Astfel pe teritoriul urbei activează cu succes una dintre cele mai mari fabrici de ingheţată din România, Alpin 57 Lux, precum şi una de producţie a berii Albacher, deţinută de Romaqua Grup. Totodată, aici la Sebeş, există una dintre cele mai moderne fabrici de producţie a hârtiei, şi anume Pehart Tec Petreşti.harta Sebes

Tendinţa actuală este aceea de dezvoltare continuă, existând numeroşi investitori care studiază potenţialul economic al zonei.

Personalităţi

Alături de Carl Filtsch si Lucian Blaga, istoria Sebeşului a fost marcată şi de: Dorin Pavel, inginer român cunoscut pentru lucrarea de la Porţile de Fier; Augustin Bena, compozitor de muzică simfonică; Felician Farcaşu cunoscut interpret al cântecului popular românesc, culegător de folclor, textier şi compozitor, precum şi mulţi alţii.

Carl Filtsch e unul din cele mai interesante, dar în acelaşi timp unul din cele mai tragice personaje din istoria Transilvaniei. Este în mod incontestabil unul din cei mai buni muziceni ai secolului al nouăsprezecelea. Carl Filtsch s-a născut pe 28 mai 1830 în Muchlbach (Sebeş, România), fiind al zecelea copil al protestantului Joseph Filtsch si al sotiei sale, Caroline. Înca din copilărie se dovedeşte a fi un geniu muzical, el luând lecţii de pian de la tatăl său încă de la vârsta de trei ani. Viaţa lui scurtă a fost un drum spre succes în întreaga Europă, un triumf meteoric întrerupt de moartea timpurie. Ca pianist, Carl Filtsch a ajuns la apogeul carierei sale muzicale la vârsta de 12 ani când devine elevul preferat al lui Chopin, şi de asemenea si prietenul lui cel mai bun, însoţindu-l în provinciile ungare, deci şi în Transilvania, ca şi în metropolele europene ale muzicii – Viena, Paris si Londra, Filtsch a fost foarte pretuit. A luat lecţii de pian în Viena cu cei mai buni profesori la acel moment. Augustus Mittag, profesorul lui Thlberg, Fredric Wiek, tatăl Clarei Schumann, şi Simon Secheter.

Din pacate, moartea a survenit mult prea devreme pentru micul artist, acesta decedând pe data de 11 mai 1845 la Veneţia. În ciuda morţii sale timpurii Carl Filtsch a lăsat piese de remarcabilă măiestrie. Compoziţiile sale pentru pian, arătând influenţa lui Chopin, sunt rezultatul unui talent original şi preţios. Din 11 compoziţii ale sale doar 8 au fost găsite, un preludiu, o nocturnă precum şi un concert de pian fiind în continuare de negăsit.

Lucian Blaga s-a născut în Lancrăm-Sebeş, judeţul Alba, la data de 9 mai 1895. A fost filozof, poet, dramaturg, traducător, jurnalist, profesor universitar şi diplomat român. Personalitate impunătoare şi polivalentă a culturii interbelice, Lucian Blaga a marcat acea perioadă prin elemente de originalitate compatibile cu înscrierea sa în universalitate.

În plan literar, Lucian Blaga a debutat la 15 ani în revista “Tribuna” din Arad cu poezia: “Pe tarm”.

A intrat în diplomaţie, ocupând succesiv posturi de ataşat cultural la legaţiile ţării noastre din VarşoviaPragaLisabonaBerna şi Viena. A fost ataşat şi consilier de presă la VarşoviaPraga şi Berna(1926–1936), subsecretar de stat la Ministerul de Externe (1936–1938) şi ministru plenipotenţiar al României în Portugalia (1938–1939). În anul 1956 Lucian Blaga a fost propus de Rosa del Conte şi de criticul Basil Munteanu la premiul Nobel pentru literatură. A decedat în anul 1961 la Cluj-Napoca, la vârsta de 65 de ani.