Rapoarte de activitate 2015

1. COMISIA DE STUDII, PROGNOZE ECONOMICO – SOCIALE, BUGET, FINANŢE:

2. COMISIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM, LUCRĂRI PUBLICE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT:

3. COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTURĂ, SPORT, AGREMENT, MONUMENTE ISTORICE, PROTECŢIE SOCIALĂ, PROTECŢIE COPII, CULTE, SĂNĂTATE ŞI FAMILIE:

4. COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ:

5. COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PROTECŢIE MEDIU, MONUMENTE NATURALE ŞI TURISM: