Informatii publice

Anunturi

SPCLEP

Numele şi prenumele  

Denumire funcţie

     
Stricat Anca – şef serviciu
     
Compartiment stare civila    
Muntean Ana  

Referent

Petraşcu Anica  

Referent

Laios Aurelian  

Consilier

     
Compartiment evidenta populatiei    
Bardan Eugen  

Consilier

Peppel Brigitte  

Consilier

Ispir Maria Silvia  

Consilier

Pătrînjan Paul  

Ajutor analist programator