Informatii publice

Anunturi

Program finantari nerambursabile 2015

Anunț rezultate selecție – sesiunea II

Anunt de participare – Sesiunea II

Anunt rezultate selectie

Anunt de participare

Regulament de acordare a finantarilor

Contract de finantare

Anexele 1 – 4: domenii

Anexa 5 – Formular cerere de finantare

Anexa 6 – Bugetul de venituri si cheltuieli

Anexa 7 – Categorii de cheltuieli eligibile si neeligibile

Anexa 8 – Declaratia pe propria rapundere a reprez. pers. jur, a persoanei fizice

Anexa 9 – Declaratia de impartialitate a beneficiarului

Anexa 10 – CV europass

Anexa 11 – Adresa de inaintare a rap intermediar sau final

Anexa 12 – Formular pentru raportari intermediare şi finale

Anexa 13 – Declaratia de impartialitate a membrilor comisiei

HCL 42 – Modificarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local a1 Municipiului Sebes, alocate pentru activitati nonprofit de interes local si aprobarea Programului anual pentru acordarea de finantari nerambursabile persoanelor fizice sau persoanelor juridice fara scop patrimonial, aferent anului 2015