Informatii publice

Anunturi

Program finantari nerambursabile 2014

Anunt rezultate selectie

Anunt de participare

Regulament de acordare a finantarilor

Contract de finantare

Anexele 1 – 4: domenii

Anexa 5 – Formular cerere de finantare

Anexa 6 – Bugetul de venituri si cheltuieli

Anexa 7 – Categorii de cheltuieli eligibile si neeligibile

Anexa 8 – Declaratia pe propria rapundere a reprez. pers. jur, a persoanei fizice

Anexa 9 – Declaratia de impartialitate a beneficiarului

Anexa 10 – CV europass

Anexa 11 – Adresa de inaintare a rap intermediar sau final

Anexa 12 – Formular pentru raportari intermediare şi finale

Anexa 13 – Declaratia de impartialitate a membrilor comisiei