Informatii publice

Anunturi

BIROUL CONTENCIOS JURIDIC, ADMINISTRAȚIE, TRANSPARENŢĂ DECIZIONALĂ ŞI ARHIVĂ

Numele si prenumele Denumire Functie Nr Birou
Delia Gligor – sef birou Consilier juridic Birou 14
Duşa Sabin Consilier juridic Birou 14
Barbu Gheorghe Consilier juridic Birou 14
Ciobota Ana Consilier Birou 25
Vintilă Sergiu Consilier Juridic Birou 14
Marin Gheorghe Florin Consilier Juridic Birou 14
Galaţă Carmen Elena Referent Birou 25