Informatii publice

Anunturi

DIRECŢIA VENITURI

Nume si prenume

 

Denumire Functie

  Nr. Birou
Toma Luminiţa Carmen – Director executiv 2A

 
 

Birou Colectare Creanțe Bugetare

 
 
Boca Ioan – şef birou 13
Paul Manuela   Inspector   13
Sădean Mirela   Inspector   13
Orăşan Vasile   Referent   13
Burtă Ilie   Referent   7
Salău Mariana   Inspector   1
Pâclişan Elena   Inspector   7
Todor Izabella Eva   Inspector   12

 
 

BIROUL EXECUTĂRI SILITE ŞI CONTROL FISCAL

Balomirean Carmen – Medena   Inspector   11
Tărîță Luminița – Elena   Inspector   11
Dușe Gabiela   Inspector   11

 
 

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV ŞI DESERVIRE

Grigor Maria Nicoleta Inspector 30
Ștefănescu Miron Șofer
Adam Precup Șofer
Dicu Octavian Mircea Șofer