Informatii publice

Anunturi

SERVICIUL CHELTUIELI ȘI RESURSE UMANE

Numele şi prenumele Denumire funcţie Nr. Birou
Morariu Gheorghe Daniel Sef Serviciu 1
BIROUL BUGET, FINANŢE, CONTABILITATE, SALARIZARE
Căta Ana Simona Sef Birou 2B
Micu Minerva Inspector 2B
Ancaș Ioana Inspector 2B
Bunea Ioan Inspector 2C
Tomescu Rusalina Rodica Referent 1
Moga Adriana Ioana Inspector 1
COMPARTIMENT RESURSE UMANE
Barbu Milica Inspector 2C
Irimie Nicoleta Simona Inspector 2C