Informatii publice

Anunturi

Anunț dezbatere publică a documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții

– Reabilitare termică clădire spital – faza DALI, proiectant SC SFERA CON SRL;
– Reabilitare termică clădire contagioase – faza DALI, proiectant CONSTRUCTUS SRL;
– Reabilitare termică clădire psihiatrie – faza DALI, proiectant CONSTRUCTUS SRL.

ANUNT-6