Informatii publice

Anunturi

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată, până la data de 29.11.2017, a posturilor vacante din U.M.I. a proiectului „Sprijin pregătitor pentru elaborarea S.D.L. a Municipiului Sebeş” – cod proiect 106138.

Anunt