Informatii publice

Anunturi

Parteneriate

Titlu
Actiune
Anunț privind rezultatul procedurii de selecție parteneri POCU/74/6/18/18, OS.6.2,6.3,6.4,6.6 Deschide
Anunț privind Rezultatul procedurii de selecție parteneri Deschide
Anunț selecție parteneri proiect POCU, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 10i, Obiective specifice 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, Apelul de proiecte nr.4 Deschide
Anunț selecție parteneri proiect POCU, AP6/PI 10.iv/OS 6.13-OS 6.14 Deschide
Anunț privind Rezultatul procedurii de selecție parteneri Deschide
Anunț selecție parteneri în vederea constituirii GAL plasat sub responsabilitatea comunității locale Deschide
”ANUNȚ privind Rezultatul procedurii de selecție parteneri” Deschide
Anunț selecție parteneri în cadrul programului operațional capital uman 2014 -2020 (POCU)” Deschide