Informatii publice

Anunturi

Lista Funcțiilor conform Legii 153/2017

Lista funcțiilor din cadrul aparatului de specialitate, aparatului permanent al consiliului local, serviciilor publice fără personalitate juridică aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sebeș la 30.09.20

HCL 182/2017