Informatii publice

Anunturi

Inregistrare si radiere vehicule nesupuse inmatricularii

H.C.L. nr. 124/2013

Regulament înregistrare, evidenţa şi radiere vehicule de pe raza municipiului Sebeş, care nu se supun înmatriculării.

H.C.L. nr. 61/2003

Traseele de circulatie a vehiculelor pentru care nu exista obligatia inmatricularii

H.C.L. nr. 435/2006

Trasee circulaţie vehicule cu tracţiune animală.