Informatii publice

Anunturi

Achiziție directă:Serviciu de verificare tehnica a proiectarii pentru obiectivul de investitii: ”Reabilitare strada Progresului, Sebeș; Modernizare strazile Morii si Primaverii, Sebeș”

Invitatie

Fisa de date

Caiet de sarcini

Model contract

FORMULARE -verificare tehnica-11e

1.Invitatie-11a