Informatii publice

Anunturi

Achiziție directă:Serviciu de verificare tehnica a proiectarii pentru obiectivul de investitii: ”Modernizare strazi Municipiul Sebeș:Crisan – Sebeș, Ulita de Mijloc si Ulita de Sus – Lancram, Mihai Eminescu – Petrești”

Invitatie
Caiet de sarcini
FORMULARE -verificare tehnica
Fisa de date
Model contract

1.Invitatie-11