Informatii publice

Anunturi

Achiziție directă ”Servicii identificare topo-cadastrale, prima inscriere (teren si constructie) pe municipiul Sebes si intocmire documentatie de parcelare – pentru imobilul situat pe raza administrativa a Municipiului Sebes, str.Stefan cel Mare, nr.7 – nr.inventar 11111”

Invitatie reluata

Caiet de sarcini

Formulare

invitatie reluata