Informatii publice

Anunturi

Achiziție directă pentru ”Serviciu de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcții prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiții ”Modernizare străzi: Unirii și Gradinilor, Petresti, Municipiul Sebeș”

Invitatie

Caiet de sarcini

Model de contract

Fisa de post a Achizitiei

Memorii tehnice pe specialitati

Formulare

invitatie