Informatii publice

Anunturi

Achiziție directă pentru „Canalizare menajera și Stație de Epurare, sat Răhau, Municipiul Sebeș”- fază actualizare studiu de fezabilitate.

Invitatie
CAIET DE SARCINI
CERTIFICAT DE URBANISM
FISA DE DATE A ACHIZITIEI
FORMULARE 1
MODEL CONTRACT
SF

INVITATIE-r