Informatii publice

Anunturi

Achiziție directă ”Extindere gradinita cu program prelungit Petresti”- actualizare studiu de fezabilitate

Invitatie

Studiu de fezabilitate

Certificat de urbanism

Contract de servicii – model

Fisa de date

FORMULARE 19

Caiet de sarcini

invitatie.19