Informatii publice

Anunturi

Rapoarte de activitate 2016

1. COMISIA DE STUDII, PROGNOZE ECONOMICO-SOCIALE, BUGET, FINANȚE:

2. COMISIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM, LUCRĂRI PUBLICE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT:

3. COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ, SPORT, AGREMENT, MONUMENTE ISTORICE, PROTECȚIE SOCIALĂ, PROTECȚIE COPII, CULTE, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE:

4. COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ:

5. COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PROTECŢIE MEDIU, MONUMENTE NATURALE ŞI TURISM: