Informatii publice

Anunturi

Comisii de Specialitate

1. COMISIA DE STUDII, PROGNOZE ECONOMICO – SOCIALE, BUGET, FINANŢE:

 • MATEI NICOLAIE
 • ITU SIMONA
 • ALBU DORIN
 • POPIUC MIRCEA GHEORGHE
 • ARON ELENA

2. COMISIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM, LUCRĂRI PUBLICE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT:

 • COMAN ANA MARIA
 • ŞERBĂNESCU RADU CĂLIN
 • STOICA PETRU

3. COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTURĂ, SPORT, AGREMENT, MONUMENTE ISTORICE, PROTECŢIE SOCIALĂ, PROTECŢIE COPII, CULTE, SĂNĂTATE ŞI FAMILIE:

 • MOGA NICOLAE NICUŞOR
 • MARCU ALEXANDRU DAN
 • SPĂTARIU VASILE

4. COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ:

 • NISTOR PARASCHIVA
 • RODEAN IOAN
 • BOGDAN ADRIAN

5. COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PROTECŢIE MEDIU, MONUMENTE NATURALE ŞI TURISM:

 • MITUŢ CRISTIAN NICOLAE
 • BOBAR OLIVIU NICOLAE
 • LUPU OVIDIU CĂTĂLIN
 • DRAGOSIN PETRU ROMI
 • RADU CRISTIAN