Informatii publice

Anunturi

Conducere

Numele şi prenumele Denumire funcţie Nr. Birou

Dorin Gheorghe Nistor Primar 15
Adrian Bogdan Viceprimar 15
Vlad Cristina Secretar municipiu 26