Informatii publice

Anunturi

Achiziție directă ”Dulapuri si rafturi metalice industriale”

Invitatie

Caiet de sarcini nr. 30586

Invitatie-2010

Achiziție directă ”ECHIPAMENT PROTECȚIE (pompieri)”

Invitatie

Model contract

FORMULARE

Caiet de sarcini

invitatie191.1

Achiziție directă ”Extindere gradinita cu program prelungit Petresti”- actualizare studiu de fezabilitate

Invitatie

Studiu de fezabilitate

Certificat de urbanism

Contract de servicii – model

Fisa de date

FORMULARE 19

Caiet de sarcini

invitatie.19

Achiziție directă de proiectare a obiectivului de investitii: ”Puncte de aprindere iluminat public – Municipiul Sebeș” – faza S.F.

Tema proiectare Invitatie Formulare Fisa de date Contract de servicii – model Certificat urbanism

invitatie

Achiziție directă de servicii “Expertiza tehnica-Reabilitare Gradinita cu program prelungit nr.7 Sebes”

Invitatie Formulare Contract Caiet de sarcini

INVITATIE-1